25 listopad 2013 r. - Łomżyńska Grupa Zakupowa
W dniu 25 listopada 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej. Zamówienie udzielone zostało w wyniku realizacji wspólnego projektu 7 zamawiających:
Postępowanie obejmowało dostawy w okresie od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. o łącznym szacowanym wolumenie 5.135,39 MWh do 276 punktów poboru.
Najkorzystniejszą ofertę na realizację:
Części I zamówienia złożyła spółka PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie,
Części II zamówienia złożyła spółka PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie.