25 listopad 2013r. - Łęczycka Grupa Zakupowa
W dniu 25 listopada 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Łęczycy nastąpiło podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej. Przetarg w imieniu 9 członków grupy zakupowej przeprowadziła Gmina Miasta Łęczyca – upoważniony zamawiający. Postępowanie obejmowało dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. do lokali i obiektów – Część I zamówienia oraz oświetlenia drogowego – Część II zamówienia, o łącznym szacowanym wolumenie 7.077,10 MWh.
W skład Łęczyckiej Grupy Zakupowej weszli nw. zamawiający:


Najkorzystniejszą ofertę na realizację:
Części I zamówienia złożyła spółka Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku,
Części II zamówienia złożyła spółka PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie.