20 listopad 2013r. – Rypińska Grupa Zakupowa
W dniu 20 listopada 2013 r. w Urzędzie Miasta Rypina miało miejsce uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej. Po raz kolejny samorządy podjęły współpracę w celu uzyskania jak najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej. Już po raz trzeci zadanie Lidera Grupy zakupowej powierzono Gminie Miasta Rypina.
W skład Grupy Zakupowej weszło 9 zamawiających:
  • Gmina Miasta Rypina – Lider Grupy Zakupowej
  • Gmina Lubicz
  • Gmina Rogowo
  • Gmina Rypin
  • Powiat Rypiński
  • Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
  • Gmina Skrwilno
  • Gmina Wąpielsk
  • Powiat Golubsko-Dobrzyński
Zamówienie obejmujące dostawę energii elektrycznej na rok 2014 do niemal 470 punktów poboru, o łącznym szacowanym wolumenie 5 295,88 MWh, udzielone zostało w dwóch częściach:
Część I – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
Część II – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
W odniesieniu do obu części zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie.