19 listopad 2013r. – Włocławska Grupa Zakupowa
W dniu 19 listopada 2013 r. w siedzibie Lidera Grupy Zakupowej – w Urzędzie Miejskim w Kowalu – nastąpiło uroczyste podpisanie umów. Umowy podpisano w wyniku wspólnie przeprowadzonego postępowania – przetarg nieograniczony – o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2014 o łącznym szacowanym wolumenie 12 591,67 MWh.
Do projektu przystąpiło 13 zamawiających, działających w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz reprezentowanych jednostek i podmiotów:
Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku.