08 listopad 2013 r. – Grupa Zakupowa NORDA
W dniu 08 listopada 2013 r. w Gdyni na terenie obiektu InfoBox, nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej.
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej przeprowadził upoważniony zamawiający, tj. Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni.
Do projektu polegającego na wspólnym przeprowadzeniu postępowania na wybór dostawcy energii elektrycznej na rok 2014 r. przystąpiło 15 zamawiających, w tym 13 jednostek zrzeszonych w Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA.
W skład Grupy Zakupowej weszli nw. zamawiający działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz reprezentowanych jednostek i podmiotów:
 • Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni – Lider Grupy Zakupowej
 • Gmina Miasto Hel
 • Gmina Miasta Jastarnia
 • Gmina Kosakowo
 • Gmina Krokowa
 • Gmina Liniewo
 • Gmina Miasta Puck
 • Gmina Puck
 • Gmina Miasto Reda
 • Gmina Miejska Rumia
 • Gmina Miasta Wejherowa
 • Gmina Wejherowo
 • Gmina Miasta Władysławowa
 • ABRUKO sp. z o.o. we Władysławowie
 • Akademia Morska w Gdyni
Zamówienie obejmujące dostawę energii elektrycznej do niemal 1500 punktów poboru, o łącznym szacowanym wolumenie 34.536,03 MWh, udzielone zostało w dwóch częściach:
Część I – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu,
Część II – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka TAURON Sprzedaż Sp. o.o. z siedzibą w Krakowie.