05 listopad 2013 r. – Grupa Zakupowa Gołańcz
W dniu 05 listopada br. w siedzibie Lidera Grupy Zakupowej w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej. Umowy podpisano w wyniku rozstrzygnięcia wspólnego przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. do 1 858 punktów poboru o łącznym szacowanym wolumenie 19.037,82 MWh.
Najkorzystniejszą ofertę, na część I i II, złożyła spółka ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.
W skład Grupy Zakupowej weszło 21 uczestników Porozumienia w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania: