21 październik 2013 r. – Chojnicka Grupa Zakupowa
W dniu 21 października 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Chojnicach nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej. Umowy podpisano w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2014r. do 30.06.2015r. Liderem grupy, w skład której weszło 6 zamawiających, był Powiat Chojnicki.
Skład Grupy Zakupowej:
Najkorzystniejszą ofertę na realizację:
Części I zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów złożyła spółka PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie Oddział w Skarżysku-Kamiennej,
Części II zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego złożyła spółka TAURON Sprzedaż Sp. o.o. z siedzibą w Krakowie.