03 październik 2013 r. - Spotkanie Burmistrzów i Wójtów z Powiatu Lęborskiego
W dniu 03 października 2013 r. na zaproszenie Starosty Lęborskiego Pana Wiktora Tyburskiego spotkali się Burmistrzowie i Wójtowie z Powiatu Lęborskiego. Przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z możliwością uzyskania dofinansowania na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz dokumentacją towarzyszącą i szkoleniem pracowników. Prezentacji tematu dokonał dyrektor Romuald Meyer. W dyskusji poruszono szereg praktycznych aspektów odnoszących się do treści wniosku i załączników.