08 sierpień 2013 r. – Chojnicka Grupa Zakupowa
W dniu 08 sierpnia 2013 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek Powiatu Chojnickiego w okresie od 01.02.2014 r. do 30.06.2015 r.
Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 25.09.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.
Już po raz trzeci zamawiający w ramach tzw. grupy zakupowej wspólnie przeprowadzą postępowanie – przetarg nieograniczony – na dostawy energii elektrycznej. W skład grupy, której upoważnionym zamawiającym jest Powiat Chojnicki, wchodzą: