23 lipiec 2013 r. – Brodnicka Grupa Zakupowa
W dniu 23 lipca 2013 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Brodnickiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.
Już po raz trzeci zamawiający skupieni w tzw. grupie zakupowej wspólnie przeprowadzą postępowanie – przetarg nieograniczony – na dostawy energii elektrycznej. W skład grupy, której upoważnionym zamawiającym jest Gmina Miasta Brodnicy, wchodzą:
Dokumentacja przetargowa zamieszczona została na stronie Gminy Miasta Brodnica.