18 czerwiec 2013r. – Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA”
W dniu 18 czerwca 2013 r. w Gdyni siedemnastu zamawiających podpisało Porozumienie w sprawie grupowego zakupu energii elektrycznej na 2014 rok. Spotkanie poprowadził Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa. Podpisy pod Porozumieniem złożyli Prezydent Wojciech Szczurek oraz pozostali przedstawiciele uczestników grupy zakupowej NORDA, w skład której wchodzą:
Kolejny etap prac to przekazanie Pomorskiej Grupie Konsultingowej S.A. dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania postępowania.